top of page

I 1902 flyttet rederiet kontor til Ørsnesalleen 17.

Rederiet kjøpte denne toetasjers sveitservilla av Wilh. Wilhelmsens svoger C.F. Isachsen (bestyrer av Hvalfangerselskapet Vestfold).
20.september 1902 skiftet de forretningsadresse fra Storgata 15, Tønsberg til Ørsnes, Nøtterø Herred.
Det sto fortsatt Tønsberg i hekken, men statistisk ble tonnasjen overflyttet til Nøtterøy, og den store villaen skulle huse rederiets

administrasjon de neste 15 år.

September 1917 flyttet rederiet sitt hovedkontor til Kongens gt. 6 (Sjøfartsbygningen) i Kristiania.

Forbindelsene med Tønsberg og Nøtterøy fortsatte også etetr flyttingen til Kristiania. Privatboligene i Tønsberg ble beholdt, og visse kontorfunksjoner foregikk stadig i villaen på Ørsnes. Her spilte nok skattemessige hensyn inn, og såvel finans- som 

følelesesmessige momenter kom til utrykk i reaksjon på F&E's antydning om å omregistrere NAAL- og NMGL'
flåten fra Tønsberg til Kristiania (se egen side)

bottom of page